MÁY RỬA BÁT KUCHEN KUPP 80355 THÔNG MINH

25,900,000

MÁY RỬA BÁT KUPP 80355

6 chương trình rửa cùng 6 mức nhiệt độ rửa khác nhau nhằm tối ưu hóa công đoạn rửa

Chương trình rửa tự động 45-65 °C
Rửa ly 40 °C

Chương trình rửa nhanh 14 phút. ( nhanh nhất thị trường bây giờ).
Chương trình rửa ECO 50°C
Chương trình 3 trong 1 giúp tiết kiệm muối và chất trợ xả.
Chương trình rửa nửa tải trên, rửa nửa tải dưới

Chương trình rửa dồ silicon và độ nhựa siêu diệt khuẩn cho trẻ nhỏ mà không làm ảnh hưởng tới vật liệu